Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

01 Sep 2017
Kategorija:
ostale vesti

Dobrododošlica na Akademiju umetnosti u beogradu

Akademija umetnosti 1

Akademija umetnosti u Beogradu podržava preporuku ministra prosvete, naukei tehnološkog razvoja g.dina Mladena Šarčevića, kojom se na početku svake školske godine obraća budućim studentima svih fakulteta, kao i njihovim roditeljima, sa savetom da jedino upisuju akreditovane programe koji im na kraju studija garantuju validnu diplomu.

Akademija umetnosti u Beogradu je prvi akreditovani fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji 2009. godine, sa Dozvolom za rad 2010. godine, sa ponovnom akreditacijom nastavnih programa osnovnih i master akademskih studija 2015. godine, a u pripremi je sledeća, treća akreditacija koja prati savremene trendove i iskustva, po čemu je Akademija umetnosti u Beogradu kao visokoškolska ustanova i do sada bila prepoznatljiva.

Ispunite svoju želju, konkurišite i upišite se na akreditovane programe

akademskih umetničkih studija na Akademiji umetnosti u Beogradu!

Dobrodošli!

Vaša Akademija umetnosti

prof. Dragoljub Elčić, v.d. dekan      Dušan Đoković, osnivač           prof. dr Milica Đurov, prodekan

facebook share
tweet this
google +

vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub