Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

O nama

Skica za portret Akademije umetnosti

Akademija umetnosti Beograd počela je sa radom 1995. godine, vizijom da dominanta njene visokoškolske obrazovne delatnosti bude umetnost, u najširem smislu te reči. Akademija umetnosti Beograd uživa dvodecenijski ugled visokoškolske institucije koja svoje studente priprema za globalni svet profesionalizovane umetnosti.

Akademija umetnosti Beograd posvećena je kako umetničkom razvoju, tako i razvoju  istraživačkog rada. Dokaz za to je ponovna uspešna akreditacija za naučno-istraživačku delatnost od nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2013. godine.

Akademija je dokazala da uspešno ostvaruje svoju viziju i time što je, kao prva visokoobrazovna ustanova u Srbiji iz polja umetnosti, po novom Zakonu o visokom obrazovanju bila akreditovana (2009) i dobila Dozvolu za rad Ministarstva prosvete Republike Srbije (2010).

Uzimajući u obzir brzinu razvoja nauke i tehnologije, sugestije studenata i sopstvena znanja i iskustva, Akademija je učinila novi korak u akreditaciji. Ponudila je inovirane, sažete studijske programe osnovnih akademskih studija, dodajući im novi kvalitet. On se očituje pre svega u integraciji srodnih znanja, kojima se studentima nudi širi vidik za buduće stvaralaštvo.

Neki studijski programi pripadaju interdisciplinarnom polju u umetnosti. Povezuje se muzička umetnost sa audiovizuelnom umetnošću u stvaranju kvalitetnijeg dizajna i produkcije zvuka. Takođe se udružuju znanja iz oblasti primenjene i audiovizuelne umetnosti u formiranju originalnije i drugačije slike, bez obzira da li je u pokretu (kamera) ili je statična (fotografija). Promene u studijskim programima se ogledaju i u koncentraciji znanja koja se iskazuje i u smanjenom broju predmeta po godini i na studijskom programu.

U turbulentnim društvenim okolnostima ima mesta za one koji znaju, koji su kreativni i koji odgovaraju na neizvesnost stvaralaštvom. Zbog toga je Akademija umetnosti inovirala studijske programe i ponudila nove koji obezbeđuju njenim studentima sigurnu budućnost.

Po uzoru na elitne umetničke akademije širom sveta, Akademija umetnosti Beograd svojim studentima omugućuje maksimalno ispoljavanje sposobnosti i talenata, kao i razvijanje ličnih interesovanja i inicijativa za realizaciju različitih umetničkih zadataka, praćenih najboljim mentorima i pedagozima. To su samo neki od razloga koji su omogućili da studenti Akademije tokom svog školovanja sa uspehom nastupaju na scenama naših najuglednijih teatara, snimaju, režiraju i montiraju igrane i dokumentarne filmove, televizijske emisije i radio drame, da se njihovi dramski tekstovi izvode na pozorišnim scenama i bivaju uvršteni u redovne repertoare vodećih srpskih pozorišta, da njihova fotografska ostvarenja budu izložena u prestižnim galerijama i krase promotivne materijale najznačajnijih domaćih i svetskih kompanija, da projektima na kojima rade obezbede neophodna sredstva, ljudstvo, rekvizite, tehniku i postanu veliki producenti…

Naš umetnički fakultet poseduje savremenu opremu koja omogućava kvalitetno izvođenje nastave i samostalnu realizaciju vežbi u skladu sa svetskim standardima. Svojim studentima obezbeđujemo adekvatan prostor za bogatu umetničku, naučnu i stručnu saradnju i razmenu, kao i pristup najznačajnijim festivalima filmskog i televizijskog stvaralaštva.

Na pragu treće decenije uspešnog postojanja i rada Akademije umetnosti Beograd, na fakultetu je diplomiralo preko 850 studenata koji se uglavnom bave zanimanjima koja su studirali, a u toku svog školovanja osvojili su i veliki broj domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja.


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub