Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

AKTA

Obrazac CV za izbor nastavnika

04.Q.1.01 Poslovnik o kvalitetu

Informator o radu, april 2018

Kodeks oblačenja studenata

Lista arhivske gradje

Pravila osnovnih akademskih studija

Pravila zaštite od požara

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata 2018

Pravilnik o izboru nastavnika 2016

Pravilnik o izboru saradnika

Pravilnik o radu biblioteke

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

Pravilnik o udžbenicima

Pravilnik o upisu u I godinu

Pravilnik o zaštiti uzbunjivača

Pravilnik odbrana mastera

Kodeks o akademskom integritetu AU

Statut 2017


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub