Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

11 Apr 2017
Kategorija:
ostale vesti

GOSTUJUĆI SUSRET PROF. RASTKA ĆIRIĆA SA STUDENTIMA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Predavanje-1

Rastko Ćirić – prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu i red. prof. Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, dobitnik je preko 70 domaćih i međunarodnih nagrada u oblastima: grafike, ilustracije, zaštitnih znakova, ekslibrisa, stripa, animacije i muzike.

Gostujući susret sa studentima Akademije umetnosti u Beogradu upriličen je 27. marta 2017., iz nastavnih predmeta: Istorija svetske kinematografije, Teorija filma, (MA) Istorija i teorija dokumentarnih formi.

 

 

 

 

Foto 1 Photo by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

U toku četvoro-časovnog susreta prof. Rastka Ćirića sa AU studentima I godine studijskih programa FTV režije i montaže; studentima II godine Fotografije i kamere; studentima III godine studijskog programa Produkcije u umetnosti i medijima; studentima IV godine studijskih programa Glume, Fotografije, Filmske i TV kamere, TV režije, Dramaturgije, Produkcije u umetnosti i medijima; studentima master programa Umetnost dokumentarnih formi; kao i studentima starijih generacija (različitih studijskih programa) AU, provociranih Autorom i temama događaja; Istorija animacije je predstavljena u 120 inserata (x 30”), za 60′ – pokriveno dragocenim komentarima. Posebno je skrenuta pažnja na pikto-fono-kinetički znak, sa brojnim pozivima na Ranka Munitića. Prikazani su i nagrađivani animirani filmovi Gosta („Metamorph“, „Ale i bauci“ – uz male ispovesti o velikim tajnama: „Baba Roga, … Kad sam je nacrtao, tek sam je onda prvi put video“…). Drugi deo susreta bio je posvećen fenomenu Bodrijarovih tumačenja simulacije i simulakruma, kroz predstavljanje i živo izvođenje odabranih „Rubber Soul Project“ numera.

Događaj su foto-zabeležili studenti I i IV godine Akademije umetnosti: Tamara Tasić, AnaMarija Tasić, Isidora Bulatović, Urša Rahne, Marko Glušič i Miloš Stanojević.

Photo 2 by Urša Rahne

Photo by Urša Rahne

Photo 3 by Anamarija Matić

Photo by Anamarija Matić

Photo 4 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 5 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 6 by Isidora Bulatović

Photo by Isidora Bulatović

Photo 6 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 7 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 8 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 9 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 10 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 11 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 12 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 13 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 14 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 15 by Tamara Tasić

Photo by Tamara Tasić

Photo 16 by Tamara Tasić

 

Photo by Tamara Tasić

Photo 17 by Anamarija Matić

 

 

Photo by Anamarija Matić

Photo 18 by Marko Glušič

Photo by Marko Glušič

Photo 19 by Isidora Bulatović

 

 

 

Photo by Isidora Bulatović

Photo 20 by Isidora Bulatović

Photo by Isidora Bulatović

Photo 21 by Isidora Bulatović

Photo by Isidora Bulatović

Photo 22 by Isidora Bulatović

 

 

Photo by Isidora Bulatović

Photo 22 by Urša Rahne

Photo by Urša Rahne

Photo 23 by Isidora Bulatović

 

 

Photo by Isidora Bulatović

 

 

facebook share
tweet this
google +

vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub