Prof. Goran Đorđević

gorandmn@yahoo.com

 Prof. Goran Đorđević  

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Dramske i audiovizuelne umetnosti - Produkcija

Predmeti:
- Filmska produkcija 1-7
- Osnovi filmske produkcije
- Pozorišna produkcija 5-7
- Osnovi pozorišne produkcije
- Imidž u filmskom sistemu (master akademske studije)

Akademska karijera: Diplomirao je 1992. godine na Grupi za filmsku i televizijsku produkciju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Završava magistarske studije na Fakultetu dramskih umetnosti, Odsek filmologije - Filmska produkcija, a uspešno je završio i seminar Projektno planiranje i upravljanje (ICVA/CIS Training and Information Resource Centrе) 2008. u organizaciji Ministarstva za dijasporu Republike Srbije. Izabran u zvanje stručnog saradnika 1992, asistenta pripravnika 1997. i asistenta 2001. godine na Fakultetu dramskih umetnosti. Radi kao nastavnik u zvanju docenta od 2010. godine na Akademiji umetnosti u Beogradu.

Reprezentativne reference:
- Supervizor produkcije kratkih igranih filmova Trojka Srdana Golubovića, Mala jutarnja priča Stefana Arsenijevića, Glad Mladena Đorđevića
- Glavni organizator filmova Derbi Janka Baljka, Idol Srđana Dragojevića, Povratak Radivoja Andrića
- Direktor dokumentarnog filma To je samo moje Želimira Gvardiola i biografskog filma Toma Danila Bećkovića
- Konsultant produkcije dugometražnih igranih filmova Zona mrtvih Milana Todorovića i Milana Konjevića, Ludilo Milana Todorovića (predprodukcija)
- Konsultant produkcije i vođa snimanja serije Mile protiv tranzicije i producent u Informativnom programu TV B92.
- Angažovan u Pragu u sektoru produkcije na filmu Podzemlje Emira Kusturice
- Supervizor gostovanja Dečijeg pozorišta "Duško Radović" u  Torontu, septembar 2008.
- Supervizija festivala srpskih kulturno-umetničkih društava dijaspore u Beču
- Supervizor Festivala amaterskih pozorišta dijaspore
- Radio na projektu "Lokalne kulturne politike", bio zadužen za organizacionu strukturu i programski koncept Somborskog pozorista
- Supervizor na scensko-umetničkim projektima Dani srpske muzike u Parizu 2007. i 2008. godne
- Supervizor Sabora srpskih kulturno-umetničkih društava
- Supervizor Kampa mladih u Vranju
- Učestvovao u izradi multimedijalnog CD-roma "Ekonomska istorija kinematografije" Petera Behlina
- Radio u marketingu i produkciji u distributerskoj kući Fine Production u Pragu - objavljenih 10 video kola, oko 70 video naslova
- Objavljivao u časopisu "Kultura"
- Organizator većeg broja tribina na temu scensko-umetničkog stvaralaštva u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka
- Angažovan na brojnim menadžerskm i organizaciono-producentskim poslovima u marketinškim agencijama

Savetnik u Sektoru za naučnu, prosvetnu, kulturnu i sportsku saradnju sa dijasporom Ministarstva za dijasporu Republike Srbije 2007-2008. Član Radne grupe za poboljšanje veza i jačanje partnerskih odnosa matice i dijaspore kroz kulturnu razmenu i saradnju 2007-2008