Prof. dr Oleg Jeknić

joleg@eunet.rs

 Prof. dr Oleg Jeknić

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Dramske i audiovizuelne umetnosti - Filmologija, Kulturološke nauke i komunikologija - Mediologija

Predmeti:
- Istorija srpske kinematografije
- Istorija svetske kinematografije
- Teorija filma

Akademska karijera: Diplomirao 1998. godine Filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Upisao 2003. godine Interdisciplinarne doktorske studije Univerziteta umetnosti u Beogradu, na grupi za Teoriju umetnosti i medija, gde je 2009. odbranio doktorsku disertaciju  pod naslovom "Opšta teorija medija zasnovana na teoriji funkcija interfejsa u interaktivnoj komunikaciji".

Saradnik na predmetima Istorija filma 1 i 2 i Teorija filma na Akademiji umetnosti (2003-2009). U zvanje docenta izabran 2010. godine na Akademiji umetnosti u Beogradu.

Reprezentativne reference:
- Tokom devedesetih, režirao više reklamnih i muzičkih spotova, dokumentaraca kao i kratkih igranih filmova od kojih su, na festivalima i u kritici, najviše ostali zapaženi: „Uske staze“ (scenario: Zoran Stefanović) i „Igra piona“ (scenario: Mirko Ilić i Igor Kordej). Producent je i koautor prvog  web sajta za jedan domaći film („Do koske“, 1996.), kao i brojnih komercijalnih Internet prezentacija u drugoj polovini devedesetih i početkom dvehiljaditih.
- U teorijskim radovima se bavi zasnivanjem teorije interfejsa kao nove oblasti u okviru teorije medija.
- „Mark B. N. Hansen: Filozofija tela kao sučelja tehničkih i bioloških informacionih sistema“ u Figure u pokretu, savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, urednici: Miško Šuvaković i Aleš Erjavec, Atoča, Beograd, 2009.
- U pripremi knjige „O konceptu medija u antičkoj filozofiji“ (izdavač: Fmk, Beograd) i „Teorija interfejsa“.
- Predavač po pozivu na Interdisciplinarnim postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu i gostujući profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, gde drži kurs Teorija interfejsa.