Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

AKREDITACIJA ZA OBAVLJANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI

Akademija umetnosti, od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije akreditovana je za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti humanističkih nauka – dramskih i audiovizuelnih umetnosti, muzičke umetnosti i primenjene umetnosti i dizajna (Rešenje br. 660-01-00002/9 od 12.07.2018). Usaglašenost …

16 Jun 2018
Kategorija:
ostale vesti

Otvaranje izložbe studenata fotografije Akademije umetnosti u Beogradu

AU - Zavrsna izlozba fotografija 2018 - WEB

Pozivamo vas da dođete na otvaranje godišnje izložbe studenata fotografije Akademije umetnosti u Beogradu u subotu, 23. juna 2018. godine, Muzej grada Beograda, Resavska 40b, u 19 časova.

Izložba fotografija će trajati do 1. jula 2018. godine, svakog dana od 13 do 20 časova. Tokom izložbe biće izvođene pozorišne predstave, a jedno veče je rezervisano i za ekskluzivni nastup di-džej Gramophonedzie.

Više o izložbi, tekst profesora Marka Ubovića:

Refleksije – Izložba fotografija studenata Akademije umetnosti u Beogradu

„Ko sam ja?“
Tako počinje jedan roman Andre Bretona. Čini se da bi danas fotografija sebi mogla postaviti slično pitanje.
Fotografija je od samog nastanka bila predmet raznih filozofskih i teorijskih debata. Od Bodlereovog skepticizma prema ovom mediju, koji je mislio da bi fotografija trebalo da bude „sluškinja umetnosti i nauci, ali njihova vrlo ponizna sluškinja“, te da ona ne može posegnuti za „sferom nedodirljivog i imaginarnog“ jer isuviše doslovno i materijalno predstavlja vizuelne fenomene iz stvarnosti, fotografija je prošla kroz razne faze.

U piktorijalizmu je, imitacijom slikarskih tehnika, pokušala da se približi domenu lepih umetnosti. U modernizmu je od strane avangarde slavljena kao nov, demokratičan medij pun eksperimentalnih mogućnosti sa potencijalnim revolucionarnim učinkom. U soc-realizmu i reklami postala je sredstvo masovne manipulacije, u dokumentarnom žanru je imala ambiciju da utre put društvenim promenama, a u postmodernizmu je iz ugla (post-) kolonijalizma kritikovana kao alatka podložna eksploataciji onih koji bivaju fotografisani, tj. kao gest društvene kontrole.

Kako možemo razmišljati o fotografiji danas, u vremenu kompjutersko generisanih hiperrealističnih animacija, interaktivnih videa, igara virtuelne realnosti, Instagrama, Jutjuba, skrivenih kamera, masovne proizvodnje i potrošnje kič-vrednosti, političkih nestabilnosti na svetskom nivou, potpune dominacije multinacionalnih kompanija u nezapadnim zemljama?

Studenti Akademije umetnosti u Beogradu sa katedre Fotografija i kamera pristupaju različito ovom pitanju, i umesto odgovora, naići ćemo često na još više pitanja (što je, čini se, odlika svih najboljih umetničkih dela). Ovi mladi ljudi svojim osobenim senzibilitetima istražuju različite teme, a svom budućem zvanju pristupaju studiozno i beskompromisno, koristeći kako analognu, tako i digitalnu fotografiju.
U njihovim radovima, uobličenim na raznim fotografskim predmetima u okviru studija, mogu se prepoznati lični, introspektivni sadržaji, društveno-angažovani motivi, eksperimentalne, vizuelne poeme, formalno-estetske preokupacije i konceptualna istraživanja.
Ova izložba pokazuje da Bodler, ipak, nije bio u pravu i da fotografija ne samo da može biti umetnost, već da je jedan od najizražajnijih vizuelnih medija koji nas može podstaći da tragamo za odgovorom na pitanje Ko smo mi danas.

facebook share
tweet this
google +

vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub