Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

28 Sep 2017
Kategorija:
vazne informacije

Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

Logo Akademije1

Akademija umetnosti u Beogradu i ove godine organizuje besplatu pripremnu nastavu i on-line pripreme za polaganje prijemnh ispita na svim katedrama osnovnih studijskih progama.

PRIJEMNI ISPIT – MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA

Potrebno je da na prijemni ispit donesete svoj autorski rad: snimak kraće zvučne forme do 3 minuta (radiofonsku minijaturu; kraću i žanrovski slobodnu muzičku formu; špicu; reklamu; džingl ili primenjenu muziku).

Prvi deo polaganja

 

Drugi deo polaganja

Vrši se provera muzičkih sposobnosti kandidata:

 

PRIJEMNI ISPIT – FOTOGRAFIJA I KAMERA

 

 

 

U nastavku možete pogledati primer Testa iz opšte kulture:

Pitanja Fotografija i Kamera

PRIJEMNI ISPIT – FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA

 

Moduo FTV Režija

Kandidat je dužan da na prijemni ispit donese na DVD-u ili USB-u kratki igrani ili dokumentarni film u trajanju do 5 minuta. Prijemni ispit traje dva dana.

Prvi deo:

Predaja radova. Prikazivanje jednog klasičnog igranog filma. Pismena analiza prikazanog filma. Test iz poznavanja filmske umetnosti (test sadrži 50 pitanja iz filma i drugih umetnosti – književnost, muzika, slikarstvo… ).

Drugi deo:

Na osnovu pismene analize, odgovora na postavljena pitanja i priloženog filma, ispitna komisija pravi izbor.

FTV Režija – Model pitanja za – Test opšte kulture

Moduo FTV Montaža

Prijemni ispit se polaže pred komisijom i sastoji se iz tri dela.

Prvi deo

– Test opšte kulture – Pismeno se odgovara na 40 pitanja iz oblasti kulture, umetnosti, književnosti, muzike, filma, televizije… Vreme trajanja je jedan školski čas.

Drugi deo

– Pismena analiza zadatog filma – Podrazumeva razumevanje ideje, karakteristike načina njene prezentacije, prepoznavanje simbolike… Vreme trajanja je dva školska časa.

Treći deo

– Razgovor sa komisijom – Podrazumeva bliže upoznavanje sa kandidatom, njegovim interesovanjima i predispozicijama za ovakvu vrstu školovanja.

U nastavku možete pogledati primer Testa iz poznavanja filmske umetnosti:

FTV Montaža – Test opšteg obrazovanja

 

PRIJEMNI ISPIT – PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA

 

Prvi deo

 

Drugi deo

 

U nastavku možete pogledati primere tema za ESEJ i pitanja koja će Vam olakšati pripremu prijemnog ispita:

Produkcija u umetnosti i medijima – primer za prijemni

PRIJEMNI ISPIT – GLUMA

 

Provera sposobnosti i sklonosti obuhvata:

 

a) dramu

b) komediju

STUDIRANJE KROZ  PRAKSU

Institucije sa kojima Akademija umetnosti u Beogradu ima potpisane Sporazume o saradnji za obavljanje stručne prakse i učešće u projektima  su:

NARODNO POZORIŠTE U BEOGRADU, BITEF TEATAR, FILMSKE NOVOSTI, DOM OMLADINE BEOGRADA, TURISTIČKA ORGANIZACIJA BEOGRADA, KULTURNI CENTAR BEOGRADA.

CEBEF /Centar beogradskih festivala koji obuhvata FEST, BEMUS, BELEF,Filmski festival u Sopotu, Beogradski festival kratkometražnog i dugometražnog fima/

AKADEMIJA UMJETNOSTI IZ BANJA LUKE, AKADEMIJA UMETNOSTI U NOVOM SADU, RTS, ZASTAVA FILM,

RTV STUDENTSKI GRAD, HAPPY  TV, JRDP “STUDIO B”, HIPNOPOLIS – PRODUCENTSKA  KUĆA , VEČERNJE NOVOSTI

facebook share
tweet this
google +

vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub