Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

26 Nov 2008
Kategorija:
ostale vesti

Profesor Oleg Jeknić doktorirao na Univerzitetu umetnosti

 

Oleg Jeknić (Sarajevo, 1970.) diplomirao je Filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1998. godine. Doktorske studije na Grupi za teoriju umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu upisao je 2003. godine. Doktorsku tezu Opšta teorija medija zasnovana na teoriji funkcija interfejsa u interaktivnoj komunikaciji izradio je pod mentorskim vođenjem dr Miodraga Šuvakovića, redovnog profesora FMU, a odbranio pred komisijom koju su sačinjavali još i: dr Nevena Daković, redovni profesor FDU, dr Vesna Mikić, vanredni profesor FMU, dr Novica Milić, redovni profesor Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu i dr Jerko Denegri, redovni profesor u penziji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Komisija za odbranu doktorske teze je u svom izveštaju navela da je "Oleg Jeknić uspešno i originalno postavio i razradio opštu teoriju medija i teoriju interfejsa. Svojim argumentacijama je naznačio ozbiljne i temeljne zaključke o 'prirodi' tehničkih medija i njihovoj komunikacijskoj ulozi. Njegovi teorijski rezultati su u našoj sredini sasvim novi i obećavajući. Veoma su retke naučne studije koje se bave fenomenalnošću novih medija na tako širokom i razrađenom fonu suočenja filozofskih i teorijskih epistemologija. Oleg Jeknić je naučno uspešno napisao problemski izuzetno inovativan, razrađen i precizan doktorski rad."

facebook share
tweet this
google +

vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub