Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

12 Jul 2017
Kategorija:
ostale vesti

SARADNJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU SA 8 UMETNIČKIH FAKULTETA U SVETU

Cilect 1

Kao punopravna članica CILECT-a, Međunarodne asocijacije škola za film i televiziju /Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision / International Association of Film and Television Schools/, Akademija umetnosti u Beogradu je jedini privatni fakultet u Srbiji koji ima potpisane protokole o saradnji sa 8 najznačajnijih umetničkih fakulteta u svetu od 2007. godine.

Naši partneri su :

Nacionalna filmska škola, Rim, Italija

Nacionalna Akademija za pozorišnu i filmsku umetnost , Sofija, Bugarska

Univerzitet Lojola Merimaunt  – Škola za film i televiziju, Los Anđeles, USA

Univerzitet Stanford, Odsek komunikacija, Stanford, USA

Koledž Kolumbija, Fakultet za film i video, Čikago, USA

Univerzitet Sao Paolo -Škola za komunikacije i umetnost, Sao Paolo, Brazil

Nacionalni Institut za vizuelne umetnosti i tehnologije emitovanja, Brisel, Belgija

Nacionalna državna  škola za film, pozorište i televiziju, Lođ, Poljska

Naši zajednički ciljevi su obezbeđivanje uslova za razmenu ideja, programa, projekata, studenata i nastavnika, podrška razumevanju budućnosti obrazovanja za kreativne autore filma, televizije i srodnih medija.

Zajedno smo posvećeni podsticanju obrazovanja za film, televiziju i medije u svetu, rasprostiranju audio-vizuelne pismenosti i ključnog doprinosa razvoju kulture i komunikacija u našim zemljama.

Našim studentima pružamo potrebnu pomoć i savetovanje za profesionalne angažmane kojima su neophodni audio-vizuelni mediji – u svojstvu umetnosti i/ili sredstava za obrazovanje, informisanje, dokumentaciju i istraživanje.

Naša posebna uloga je u uspostavljanju i održavanju viših standarda podučavanja umetnosti i istraživanja mogućnosti primene novih tehnologija u domenu umetnosti, obrazovanja, informisanja i zabave.

Naša saradnja uključuje i zajednički istraživački rad u oblasti filma, televizije i medija, stvaranje i/ili razmenu studentskih filmova različitih rodova i žanrova, zajedničko organizovanje konferencija i festivala, profesionalne radionice u prostoru internacionalne produkcije i režije, zajedničke izdavačke poduhvate u oblasti studija, estetike i kritike filma, televizije i medija, komparativni istraživački rad na planu reforme nastavnih planova i programa u polju umetnosti, trasirajući nove studijske sadržaje u oblasti novih medija za nove generacije, internacionalne programe obrazovanja na daljinu.

Cilect 2a

facebook share
tweet this
google +

vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub