Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

Prestanak statusa studenta za upisane 2010/2011. godine

Rok za završetak studija za studente upisane u školsku 2010/2011. godinu

 

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je članom 148. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.glasnik RS” br. 88/17) uređeno da studenti upisani na  studije do stupanja na snagu ovog zakona mogu završiti studije po započetom studijskom programu najkasnije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, računato od dana studiranja tog studijsog programa.

Ukoliko do kraja školske 2017/2018. godine ne završite upisane studije, status studenta će vam u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju prestati sa danom 30. 9. 2018. godine.

U želji da upisane studije uspešno i u roku završite, srdačno vas pozdravljam,

 

Šef studentske službe
Gordana Jovanović


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub