Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

Raspored časova Osnovne studije 2017/2018.

Raspored časova za drugi semestar šk.2017/2018. objavljen 25.1.2018 godine.

NAPOMENA (12.2.2018.): Izvršena je korekcija termina predavanja iz predmeta Istorija svetske kinematografije, Osnova tehnologije filmske i TV montaže, Osnova filmske režije i vežbi iz Postprodukcije i masteringa. Promene rasporeda važe od 12. februara 2018. godine.

NAPOMENA (14.2.2018.): Izvršena je korekcija termina predavanja iz predmeta Istorija svetske kinematografije. Promene rasporeda važe od 14. februara 2018. godine.

NAPOMENA (19.2.2018.): Promena termina predavanja prof. Stevana Filipovića, ove promene nisu unete kao izmene u objavljene rasporede časova osnovnih studija. Ispravke u tabelama rasporeda biće urađene uskoro.
Važeći termini za navedene predmete su:
Sreda
od 9.30 do 10.30 – Digitalna montaža 4 – vežbe
od 10.30 do 12 – Digitalna montaža 4
od 12 do 13.30 – Montaža dugih formi
od 13.30 do 15 – Montaža zvuka na filmu

NAPOMENA (23.2.2018.): Vežbe iz reklamne fotografije za IV godinu Produkcije u umetnosti i medijima, održavaće se utorkom od 13:00 do 15:00 časova u Studiju kamere, Balkanska 21, od 27.2.2018. godine.
 

Osnovne studije:

Produkcija u umetnosti i medijima (promene rasporeda primenjuju se od – 14.2.2018. godine, ažuriran – 14.2.2018. godine)

Muzička produkcija i dizajn zvuka (promene rasporeda primenjuju se od – 12.2.2018. godine, ažuriran – 12.2.2018. godine)

Gluma (promene rasporeda primenjuju se od – 12.2.2018. godine, ažuriran – 7.2.2018. godine)

Fotografija i kamera (promene rasporeda primenjuju se od – 14.2.2018. godine, ažuriran – 14.2.2018. godine)

FTVRM – Modul montaža (promene rasporeda primenjuju se od – 14.2.2018. godine, ažuriran – 14.2.2018. godine)

FTVRM – Modul režija (promene rasporeda primenjuju se od – 14.2.2018. godine, ažuriran – 14.2.2018. godine)

Dramaturgija (objavljen 26.1.2018.)

 

Prostor Akademije umetnosti u drugom semestru šk.2017/2018.:

Raspored korišćenja prostorija (objavljen 29.1.2018. godine, poslednja izmena upisana 7.2.2018.)

Maršala Birjuzova 12:

STUDIO REŽIJE
STUDIO 2 REŽIJE
STUDIO MONTAŽE

Balkanska 21:

TONSKI STUDIO
STUDIO KAMERE
PC SALA
GALERIJA

Resavska 78:

GLUMA (I, III i IV godina)

Mišarska 12-14:

GLUMA (II godina)

Nemanjina 28:

PLAVA SALA

Soba 22

SEKRETARIJAT


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub