Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

O studijskom programu

Studijski program izvode:

 

Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine
Broj ESPB (ECTS): 240
Stručni naziv: diplomirani umetnik višemedijske umetnosti: UMETNIK ZVUKA

Studijski program osnovnih akademskih studija Muzička produkcija i dizajn zvuka pripada interdisciplinarnoj oblasti u kojoj se prepliću muzička umetnost i audiovizuelna umetnost.

Studijski program Muzička produkcija i dizajn zvuka proistekao je iz potrebe za obrazovanjem stručnih i umetničkih kadrova koji mogu da odgovore zahtevima duha vremena kreativnim angažmanom u interdisciplinarnoj oblasti zvuka i muzike, oblasti muzičke i dramske i audio-vizuelne umetnosti – muzičke produkcije i dizajna zvuka.

Svrha studijskog programa Muzička produkcija i dizajn zvuka podrazumeva simultano proučavanje muzike i zvuka, zvuka u medijima – njihovog međusobnog prožimanja u skladnom sklopu umetničkih, tehničkih i naučnih dostignuća, a program je koncipiran tako da ispunjava zahteve tradicionalne i savremene umetničke prakse. Istovremeno i ravnopravno, studije pripremaju buduće umetnike za karijeru stvaralačkog odgovora širokoj skali umetničkih izazova u pozorištu i medijima – filma, radija, televizije i digitalnih medija, u autorskom angažmanu u produkciji muzike kao i u poslovnom angažovanju u oblasti medija.

Muzički producent, dizajner zvuka, može samostalno da estetski oblikuje, producira, snima, edituje, miksa, pa čak i komponuje, aranžira i orkestrira različita zvučno-muzička dela i procese, dizajnira zvuk u pozorištu, na filmu ili TV, bavi se organizovanjem kulturnih priredbi.

Cilj studijskog programa je obrazovanje u oblasti akustike, audio tehnike i ozvučavanja. Studenti uče i upoznaju se sa istorijatom, osnovnim tehničkim i akustičkim karakteristikama muzike i govora, kao i sa tehnološkim razvojem audio tehnike. Studenti na ovom studijskom programu se upoznaju sa elektro-akustičkim pretvaračima, karakteristikama pojedinih elemenata u lancu uređaja za snimanje, prenos i reprodukciju zvuka. Osposobljavaju se za primenu znanja iz akustike i ozvučavanju otvorenog prostora.

Jedan od osnovnih ciljeva studijskog programa Muzička produkcija i dizajn zvuka je osposobljavanje studenata za rad na savremenoj audio i MIDI tehnologiji, na poslovima muzičkog producenta i dizajnera zvuka.

Studenti uče i o teoriji muzike i o muzičkim instrumentima. Upoznaju se sa aranžiranjem muzike i muzičkom improvizacijom na filmu i televiziji. Studenti treba da ovladaju čitanjem, sviranjem i analizom horskih partitura, postizanjem ritmičke stabilnosti u vezi sa tehničkom sigurnošću i razradom elemenata interpretacije.

Poseban cilj studijskog programa je razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti studenata koji su neophodni za uočavanje i shvatanje muzičkih oblika. Takođe je važno za negovanje ritmičke svesti kroz razvijanje intonativnog sluha i ritmičkog osećaja, muzikalnosti i procesa pismenosti, kao i muzičkih sposobnosti, mišljenja i estetskog pristupa medijskoj produkciji.

Akreditacija studijskog programa Muzička produkcija i dizajn zvuka

Saznajte više:

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Muzička produkcija i dizajn zvuka
Dodatak diplomi – Muzička produkcija i dizajn zvuka

Snimanje zvuka 1


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub