Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

O studijskom programu

FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA – modul Režija

Studijski program izvode:

 

Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine

Broj ESPB (ECTS): 240

Stručni naziv: Diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik: REDITELJ

Studijski program Filmske i televizijske režije predstavlja interdisciplinarni pristup u proučavanju (kroz istriju svetskog i domaćeg filma, teoriju filma, hermenautiku likovnih umetnosti, estetiku, psihologiju… ), u pripremama za stvaralački proces oblikovanja filmskih i televizijskih dela u raznim žanrovima (dugometražni igrani film, tv film, drama, dugometražni dokumentarni film, kratke forme poput kratkog igranog i dokumentarnog filma, razni televizijski formati: muzičke emisije, direktni prenosi… ), u ovladavanju određenih znanja i operativnih sposobnosti neophodnih za artikulaciju pomenutih sadržaja (u okviru predmeta: ftv tehnologija, kamera, filmski i televizijski scenario, produkcija, muzika za film i televiziju, montaža zvuka na filmu i televiziji, osnove scenografije i kostimografije… ), preko teorijske nastave iz oblasti režije, sa praktičnim primerima i vežbama, kao i samostalnim filmskim i televizijskim radovima u procesu celovitog upoznavanja medija filma i televizije.

FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA – modul Montaža

Studijski program izvode:

 

Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine

Broj ESPB (ECTS): 240

Stručni naziv: Diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik: MONTAŽER

Studijski program Filmska i televizijska montaža koncipiran je na činjenici da je montaža završni čin filmskog i tv stvaralaštva, u kome se definitivno uobličava svako filmsko i televizijsko delo. Estetski aspekt montaže ogleda se u načinu izražavanja kroz vlastiti rukopis, montažni stil i kombinatoriku, kreativnost i originalni način mišljenja, uz savladavanje svih neophodnih zanatskih veština.

Kroz tematske vežbe koje obuhvataju rad na dokumentarnim i igranim, filmskim i televizijskim formama, studenti se osposobljavaju za montažu slike i zvuka u programskim paketima FINAL CUT / AVID MEDIA COMPOSER / ADOBE PREMIERE / AFTER EFFECTS / PRO TOOLS / NUENDO / što omogćava superiorno tehničko poznavanje, neophodno u modernoj montaži filmske slike i dizajnu zvuka.  Pored stručnih predmeta, velika pažnja posvećuje se opštem obrazovanju, nizom obaveznih i izbornih predmeta iz oblasti kulture i umetnosti, sa ciljem što kvalitetnijeg zaokruživanja ličnosti. Studenti se kroz osnovne studije Filmske i televizijske montaže pripremaju i kao ishod poseduju znanja i iskustva neophodna za karijeru profesionalnog filmskog i televizijskog montažera.

Akreditacija studijskog programa Filmska i televizijska režija i montaža

  

Saznajte više:

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
Dodatak diplomi – Filmska i televizijska režija i montaža – Moduo montaža
– Dodatak diplomi – Filmska i televizijska režija i montaža – Moduo režija

Rezija i montaza


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub