Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

O studijskom programu

Studijski program izvode:

 

Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine
Broj ESPB (ECTS): 240
Stručni naziv: Dramski i audiovizuelni umetnik: GLUMAC

Potreba za glumačkim ostvarenjima bila je uvek izražena u Srbiji, s jedne strane, a sa druge izuzetni glumački velikani potekli su sa ovih prostora. Govoreći jezikom ekonomije, tražnja za glumačkim ostvarenjima je trajna, a ponuda talenata velika. Studijski program Gluma je proistekao iz razumevanja ovog stanja i iz potrebe za obrazovanjem stručnih i umetničkih kadrova koji mogu da odgovore zahtevima duha vremena svojim kreativnim angažmanom.

Studijski program Gluma studentima obezbeđuje da se upoznaju sa elementima improvizovane igre i načinom uspostavljanja odnosa prema sebi i konkretnom događaju, do izvršavanja složenih scenskih zadataka, radnje i protivradnje, sukoba i motiva, kao i kontakta sa partnerom. Pored vežbanja odnosa prema publici, obavlja se i analiza dramskog teksta, odnosno dramskih situacija, likova i žanrova. Nastava počiva na brojnim praktičnim vežbama, čiji se rezultati sagledavaju i vrednuju na kolokvijumima i godišnjim ispitima, organizovanima u vidu javnih predstava.

Svrha studijskog programa Glume nedvosmisleno se iscrpljuje u dragocenom doprinosu stvaranju i razvoju kompetentnih kadrova, koji srpsku umetničku stvarnost čine ravnopravnom elitnim svetskim krugovima u domenu dramskih i audiovizuelnih umetnosti – glume.

Osnovni cilj programa je da razvije talenat i znanje studenta za ovladavanje specifičnim tehnikama glume, govora, pokreta, osnovnim elementima akrobatike i scenskih borbi, neophodnim za kreativno delovanje u pozorištu, televiziji i na filmu. Studijski program ima za cilj i da studenti savladaju osnovne elemenate scenske radnje, rad na scenskom sukobu, mašti, veri, koncentraciji i odnosu, kao elemente značajne za formiranje lika. Studenti se na studijskom programu upoznaju sa osnovnim principima klasične igre i plesa, sa stvaralačkim i realizatorskim aspektima scenografije i kostimografije u svim vizuelnim medijima, kao i sa nastankom i razvojem svetskog i srpskog pozorišta i dramske književnosti.

Cilj programa je i da upozna studente sa najznačajnijim glumcima i rediteljima radi razumevanja odnosa unutar pozorišta, sa istorijskim razvojem filma kao globalnog kulturnog, umetničkog i tehnološkog fenomena kroz najznačajnije primere iz svetske kinematografije. Studenti uče o strujanjima u srpskoj kinematografiji, o autorskim stremljenjima i sadržaju filmova domaće kinematografije, kao i o ključnim problemima istorije umetnosti, o istoriji estetičkih ideja i koncepcija.

Studenti se osposobljavaju za scensko pevanje i glumu u zadatom žanru, kao i za samostalno kreiranje sopstvenog sveta igrajući ga proživljeno celim bićem, a predstavljajući ga pokretom.

Kroz nastavu studenti  razvijaju i veštine neophodne za zajednički rad u realizaciji dramskih i audiovizuelnih umetnosti. Studenti razvijaju sposobnost za timski rad i saradnju, kao i za konstruktivan i senzibilan odgovor na rad drugih, prilagodljivost i fleksibilnost tokom rada na predstavi.

Mentorski rad omogućava punu posvećenost nastavnika studentu, kao i mogućnost da ispita, dokuči i razvije talenat studenta. Na programu se primenjuju i specifični metodi koji pomažu u razvoju sposobnost timskog rada.

Akreditacija studijskog programa Gluma

Saznajte više:

Raspored-predmeta-po-semestrima-i-godinama-studija-Gluma
– Dodatak diplomi – Gluma

Gluma 3


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub