Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

KOMPJUTERSKA MUZIKA I MULTIMEDIJI – MASTER

Studijski program: Kompjuterska muzika i multimediji, master akademske studije

Dužina trajanja programa: 1 godina /2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master umetnik višemedijske umetnosti

 

Program ima za cilj simultano proučavanje muzike i zvuka u muzičkoj umetnosti kao jednog od saučesnika višemedijskih umetnosti – njihovog međusobnog prožimanja u skladnom sklopu umetničkih, tehničkih i naučnih dostignuća. Interdisciplinarnost ovog studijskog programa, pomalo asimetrično postavljenog u korist muzičke umetnosti, ogleda se već u njegovom nazivu gde KOMPJUTERSKA MUZIKA podrazumeva interdisciplinarno spajanje zakonitosti stvaranja kompjuterske muzike sa višemedijskom umetnošću i multimedijom. Program ohrabruje umetnike da istražuju sintezovane umetničke prakse. Višemedijska umetnost označava najšire shvaćenu umetničku delatnost združivanja medija različitih po dejstvu na čula (vizuelni, zvučni, taktilni).

 

Do srži ovog studijskog programa stiže se kroz oblasti:
Primenjena kompjuterska muzika
Algoritamska interaktivna meta muzika
Okružujući zvuk
Interaktivna umetnička instalacija i digitalni performans

 

Svrha programa je da osposobi studente za stvaranje umetničkih projekata koji svoj sadržaj i strukturu zasnivaju na povezivanju kompjuterske muzičke umetnosti i zvuka sa različitim umetničkim (i naučnim) disciplinama u kompaktnu umetničku i teorijsku misao.

Studijski program Kompjuterska muzika i multimediji obezbeđuje brojne kompetencije funkcionalno primerene karijerama u interdisciplinarnoj, multimedijalnoj i višemedijskoj oblasti umetnosti kroz širu skalu umetničkih izazova u umetnosti i medijima, kao što su kompjuterska muzika i zvuk za film, radio, televiziju, digitalne medije, kompjuterske igre, koncerte, instalacije i performanse.

Nakon završenih master akademskih studija Kompjuterska muzika i multimediji profesionalna karijera se može ostvariti u marketinškim agencijama, filmskim, radio i televizijskim kućama, producentskim kućama, obrazovnim i naučnim institucijama, pozorištima i koncertnim agencijama, muzejima, galerijama, izložbenim prostorima, gde bi svoj talenat i znanje mogli da ispolje kao kreatori muzike, zvuka, instalacija, performansa, kao art ili kreativni direktori, a mogu biti angažovani i kao kompetentni saradnici u timovima koji kreiraju složenije forme višemedijske umetnosti i multimedije.

 

U svetu veoma aktuelan, savremen i široko prihvaćen koncept.

Na studijski program MA KMM može se upisati lice koje ima završene osnovne akademske studije ostvarivši ESPB 240: u Interdisciplinarnoj umetničkoj oblasti gde se simultano proučavala muzika, zvuk i multimedija; u oblasti muzike i izvođačkih umetnosti; u polju Umetnosti ali sa odgovarajućim muzičkim predznanjem i njegovom proverom u okviru prijemnog ispita; diplomu o završenim studijama prema ranijim zakonima i položi prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

Kandidat na konkurs podnosi:

Motivaciono pismo (argumentacija za odabir MA-KMM, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira)
Portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje da li kandidat ima sklonosti ka kompjuterskoj umetnosti
Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti
Diplomu o prethodno završenim studijama
Izvod iz Matične knjige rođenih
Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama (lista akademskih, umetničkih i/ili profesionalnih postignuća: objavljeni/izvedeni radovi, koncerti, festivali, multimedijalni projekti, nagrade i priznanja)
Opšte lekarsko uverenje
Fotografiju formata 10×15
Uplata participacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje na blagajni fakulteta/

 

OBAVEZNI PREDMETI

Psihologija medija

Produkcija multimedijalnog događaja

Poetika primenjene muzike

Primenjena kompjuterska muzika

Metodologija istraživačkog rada

Interaktivna umetnička instalacija i digitalni performans

Algoritamska interaktivna meta muzika

Specifikacija master rada

Završni – master rad

 

IZBORNI PREDMETI

MIDI orkestracija sa principima improvizacije
Muzički žanr
Okružujući zvuk
Multimedijalna režija

Akreditacija studijskog programa – Kompjuterska muzika i multimediji

SAZNAJTE VIŠE:

Raspored predmeta КММ – MA


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub