Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

O studijskom programu

 

Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine
Broj ESPB (ECTS): 240
Stručni naziv: Dramski i audiovizuelni umetnik: PRODUCENT U UMETNOSTI I MEDIJIMA

Namenjen je sticanju teorijskih i praktičnih znanja o umetnosti, kulturi i medijima masovne komunikacije kroz glavne predmete:

 Produkcija u umetnosti i medijima – proučavanje kulture i umetnosti iz producentskog ugla; menadžment projekata u kulturi; kulturna politika i finansiranje kulture; ključne strategije i taktike marketinga i odnosa s javnošću koje se primenjuju za plasiranje umetničkih dela i događaja;

 Produkcija u elektronskim medijima – fenomen i programske funkcije; analiza žanrova; organizaciona struktura; proces produkcije i plasiranje sadržaja; budžetiranje projekata; projektovanje (reoblikovanje) medijskih kuća;

 Pozorišna produkcija – organizacija scenskog izvođenja; menadžment pozorišnog projekta; menadžment institucionalnog pozorišta; normativno regulisanje pozorišne delatnosti i međuzavisnost pozorišne organizacije i politike;

 Filmska produkcija – tehnološki proces snimanja filma, formiranje i rad filmskih ekipa; distribucija i prikazivanje filmova; osmišljavanje i pokretanje proizvodnje filmova i njihovog plasmana.

 

PRODUKCIJA je umeće ili veština timskog rada koja upravlja pažnjom i stvara interesovanje širokog auditorijuma kroz ostvarenje ideje, prethodno obezbeđivanjem značajnih finansijskih sredstava i preciznim budžetiranjem, uz upravljanje mnogobrojnom kadrovskom strukturom raznih profesija i korišćenjem složenih tehnoloških sistema da uskladi želje i mogućnosti kako bi ispunila zadatak sa resursima koji su joj na raspolaganju u zadatom roku.

Specifičnost i složenost produkcije određuju mnogobrojna pitanja koji se postavljaju pred nju – Šta, Koliko, Kada? Da bi se uspešno odgovorilo na postavljeni  zadatak, potrebno je postaviti dodatna pitanja – Ko, Gde, Kako, Sa kim, Sa čim? Odgovorom na postavljena pitanja i usklađivanjem svih elemenata, produkcija/producent mora stvoriti harmoničnu celinu na najoptimalniji način uz najveći stepen ispoljavanja kreativnih sposobnosti svih stvaralaca koji u tome učestvuju.

 

PRODUCENT pomoću usvojenih veština usmerava, kombinuje, oblikuje, uređuje, vodi i koordinira sve faktore kako bi se obezbedio put do cilja. Da bi to postigao producent mora imati viziju i odgovornost za izbor ideje, izvođača i ekipe, veštine i sposobnosti za usklađivanje rasporeda, korigovanje međuljudskih odnosa, iznošenje ideja na jasan i slikovit način, obezbeđivanje novčanih sredstava, posedovanje umetničkog talenta, preduzetničkog duha i formalnog obrazovanja, snalažljivost u svakoj situaciji, spremnost na promene i komplikacije, efikasnost u pronalaženju rešenja, privrženost umetnosti i stvaranju.

Producent mora biti spoj umetnika i menadžera. Mora imati snagu i volju projekta.

 

PROFESIONALNO angažovanje nakon završenih studija:

 

Biti producent je ambiciozan zadatak i velika privilegija.

Stara kineska poslovica kaže – ”Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom”.

Na jednom delu tog puta shvatate da li ćete uspeti ili ne, ali ako ne načinite taj prvi korak, nikada nećete saznati.

 

Akreditacija studijskog programa Produkcija u umetnosti i medijima

Saznajte više:

raspored predmeta po godinama i semestrima

dodatak diplomi

 

Puzzle-Wallpaper

 

 


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub