Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

O studijskom programu

Studijski program izvode:

 

Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine
Broj ESPB (ECTS): 240
Stručni naziv: Dramski i audiovizuelni umetnik: PRODUCENT U UMETNOSTI I MEDIJIMA

Studijski program osnovnih akademskih studija Produkcija u umetnosti i medijima ima jasno definisanu svrhu i ulogu u visokoobrazovnom sistemu Srbije.

Na našem prostoru postojali su i postoje brojni umetnički talenti iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, a za uspešnu realizaciju njihovih nastupa, dela i projekata, neophodno je poznavanje produkcije. Studijski program Produkcija u umetnosti i medijima obrazuje i razvija producente u ovim oblastima.

Studijski program Produkcija u umetnosti i medijima proistekao je iz potrebe za obrazovanjem stručnih i umetničkih kadrova koji mogu da odgovore zahtevima duha vremena kreativnim angažmanom u oblasti dramskih i audiovizuelne umetnosti – producenata u umetnosti i medijima.

Svrha studijskog programa Produkcija u umetnosti i medijima je proučavanje kulture i umetnosti iz producentskog ugla – njihovog međusobnog prožimanja u skladnom sklopu umetničkih, tehničkih i naučnih dostignuća, a program je koncipiran tako da ispunjava zahteve tradicionalne i savremene umetničke prakse.

Istovremeno i ravnopravno, studije pripremaju buduće umetnike za karijeru stvaralačkog odgovora širokoj skali umetničkih izazova u institucijama kulture i medijima – filma, radija, televizije i digitalnih medija, u autorskom angažmanu u produkciji u umetnosti i medijima.

Producent u umetnosti i medijima može samostalno da organizuje, producira, plasira projekte u pozorištu, na filmu, radiju ili televiziji, bavi se organizovanjem izložbi, koncerata, festivala, kulturnih priredbi…

Cilj studijskog programa je da studente uči o primeni znanja u organizovanje pozorišnih, filmskih, radio-televizijskih i projekata u kulturi. Stiču znanja o umetnosti, medijima masovne komunikacije, menadžmentu projekata u kulturi, o kulturnoj politici i finansiranju kulture, o ključnim strategijama i taktikama marketinga i odnosa s javnošću koje se primenjuju za plasiranje umetničkih dela i događaja.

Jedan od osnovnih ciljeva studijskog programa Produkcija u umetnosti i medijima je osposobljavanje studenata za rad u savremenim uslovima u umetničkim organizacijama, institucijama kulture i medijima na poslovima producenta u umetnosti i medijima.

Studijski program Produkcija u umetnosti i medijima je kombinacija proučavanja umetnosti, medija i produkcijskih veština. Studenti razvijaju i akademske veštine i kompetencije potrebne za apliciranje kod fondova za sredstva potrebna za realizaciju projekata u kulturi, umetnosti i medijima.

Poseban cilj studijskog programa upravo je razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti studenata koji su neophodni za uočavanje, shvatanje i rešavanje produkcionih problema u praksi. Posebnu vrednost kritičko i kreativno razmišljanje imaju u izradi i izvođenju završnog rada.

Akreditacija studijskog programa Produkcija u umetnosti i medijima

Saznajte više:

T_5.1_OAS_PUM
Dodatak diplomi – Produkcija u umetnosti i medijima

Produkcija


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub