Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI – MASTER

Studijski program: Umetnost dokumentarnih formi, master akademske studije

Dužina trajanja programa: 1 godina /2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master dramski i audiovizuelni umetnik

Master akademski studijski program UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI je jedinstveni master program u ovom delu Evrope, osmišljen za edukaciju autora koji izražavaju talenat i sklonosti ka dokumentarizmu na filmu ili televiziji.

Fokus i posebnost ovog programa odnose se na multimedijalni  karakter  studija, u okviru kojih  se studenti profilišu radeći vežbe koje su specijalno kreirane za razvoj njihovih autorskih ličnosti u različitim oblastima (film i tv) uz profilisanje njihovih afiniteta.

Polje semiologije dokumentaraca otvara nove prostore za estetička istraživanja ove forme kroz stvaralačke procese, što podrazumeva razumevanje stvarnosnih, životnih poruka (dokumentarnog – materijalnog sveta) koje nas okružuju i imaju svoje znakove i kodove. Upravo to kodiranje i dekodiranje jeste put razumevanja jezika dokumentaristike uopšte.

Pitanja elemenata umetnosti dokumetnarnih formi predstavljaju predmet sistematskog pedagoškog diskursa – traganja za tajnama materijalne stvarnosti, autorskog viđenja i oblikovanja iste.

Program se sprovodi kroz niz pedagoških segmenata koji  podrazumevaju predavanja, kreativne radionice, seminare, vežbe i umetničko-nastavnu produkciju koja je temelj ovog master programa.

Kreativni koncept je individualan i autonoman, ali se sprovodi kroz timski rad.

Sredstva za izvođenje nastave osigurava Akademija umetnosti u Beogradu, dok mentor procenjuje opseg i opravdanost svake pojedinačne vežbe. Studentima se prepušta samostalan izbor i oblikovanje teme – od ideje do realizacije (filmskog ili tv dela).

Svet režije i režija sveta su fenomeni koji se snažno ispoljavaju u svekolikoj stvarnosti, bez obzira na vremensku epohu. Istina, činjenica i stvarnost je svet koji dokumentarna forma predstavlja i koji treba otkriti i autorski izraziti. Završni master rad sastoji se od umetničkog istraživačkog postupka koji rezultuje umetničkim delom – snimanjem dokumentarne forme u trajanju do 30 minuta (dokumentarni film ili TV dokumentarne forme).

 

Kandidat na konkurs podnosi:
Motivaciono pismo (argumentacija za odabir MA-UDF, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira)
Portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje da li kandidat ima sklonosti ka umetnosti
Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti
Diplomu o prethodno završenim studijama
Izvod iz Matične knjige rođenih
Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama (lista akademskih, umetničkih i/ili profesionalnih postignuća: objavljeni/predstavljeni radovi, izložbe, festivali, kampanje, … učešća, nagrade i priznanja)
Opšte lekarsko uverenje
Fotografiju formata 10×15
Uplata participacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje na blagajni fakulteta/

 

Obavezni predmeti:

Uvod u dokumentarne forme

Režija dokumentarnih formi

Psihologija medija

Produkcija multimedijalnog događaja

Metodologija istraživačkog rada

Kreativno pisanje u dokumentarnim formama

Kreativni dokumentarni film

Istorija i teorija dokumentarnih formi

Specifikacija master rada

Završni – master rad

 

Izborni predmeti:

Estetika u procesu snimanja dok.formi

Snimanje i obrada zvuka za dokumentarne forme

Produkcija multimedijalnog dogadjaja

Montaža i postproducija dokumentarnih formi

Akreditacija studijskog programa – Umetnost dokumentarnih formi

SAZNAJTE VIŠE:

Raspored predmeta UDF – MA

 

 


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub