Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

15 Jun 2017
Kategorija:
ostale vesti

UMETNIČKA PREZENTACIJA RADA U GLERIJSKIM USLOVIMA – DODATNA EDUKACIJA ZA STUDENTE FOTOGRAFIJE IV GODINE STUDIJA

Univerzitetska biblioteka-1

Studenti Akademije umetnosti u Beogradu tokom čitave godine imaju priliku da stiču nova znanja zahvaljujući konstantnoj podršci njihovih profesora u svim oblastima.

Ljubaznišću kustoskinje Galerije Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, Nataše Matović, a u organizaciji prof. dr Milice Đurov, studenti IV godine Fotografije imali su dodatnu edukaciju na polju umetničke prezentacije rada u galerijskim uslovima.

U prostoru Galerije Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, a u okviru predmeta Politika izlaganja studentima je priređena edukacija o radu na galeriskoj postavci kao i delovanju umetnika u savremenim izlagačkim okvirima.

Čas pod nazivom “Predstavi se” predstavljao je kratak program u kojem je predstavljen postupak prezentacije radova, problemi koji se javljaju tokom postavki izložbi, moguća rešinja i ograničenja, što  podstiče autore da misle o životu svojih radova van ateljea. Prezentacija rada u galerijskim uslovima  imala je za cilj da podstakne studente da u raznim etapama izložbenih aktivnisti aktivno učestvuju, kako bi u budućnosti znali da na što bolji način predstave svoj rad.

Poseta Galeriji UBSM bila je uvod i priprema za dve izložbe radova, koje će apsolventi katedre Fotografije, imati u ovom prostoru, 22. juna i 11. jula 2017. godine.

Univerzitetska biblioteka 2

facebook share
tweet this
google +

vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub