Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

30 Jun 2017
Kategorija:
vazne informacije

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akreditacija visokoškolske ustanove

 

Akreditacija studijskog programa Gluma

Akreditacija studijskog programa Filmska i televizijska režija i montaža

Akreditacija studijskog programa Fotografija i kamera

Akreditacija studijskog programa Muzička produkcija i dizajn zvuka

Akreditacija studijskog programa Produkcija u umetnosti i medijima

Akreditacija studijskog programa Kreiranje imidža u umetnosti i medijima

Akreditacija studijskog programa – Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenskih umetnosti

Akreditacija studijskog programa – Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenskih umetnosti

Akreditacija studijskog programa – Kompjuterska muzika i multimediji

Akreditacija studijskog programa – Umetnost dokumentarnih formi

facebook share
tweet this
google +

vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub