Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

Prijemni ispit – Osnovne studije

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA

za upis u šk. 2018/2019. godinu
u septembarskom upisnom roku
 


 
Predaja dokumenata od 20. do 31. avgusta 2018. godine


 

Termini prijemnih ispita u JULSKOM upisnom roku

GLUMA – Četvrtak, 6. septembra 2018. u 11 časova, u Veselinu Masleši, Resavska 78.

PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA – Utorak, 4. septembra 2018 u 12 časova, u Kabinetu br. 22, Nemanjina 28

MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA – Utorak, 4. septembra 2018. u 12 časova, u Tonskom studiju, Balkanska 21

FOTOGRAFIJA I KAMERA – Ponedeljak, 3. septembra 2018. u 12 časova, u Studiju fotografije i kamere, Ul. Balkanska 21

FTV REŽIJA – Četvrtak i petak, 6. i 7. septembra 2018. u 11 časova, u Studiju režije, Maršala Birjuzova 12

FTV MONTAŽA – Sreda, 5. septembra 2018. u 10 časova, u Studiju Montaže, Maršala Birjuzova 12

 

Više informacija o uslovima i neophodoj dokumentaciji možete pogledati ovde.

PRIJEMNI ISPIT – MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA

Potrebno je da na prijemni ispit donesete svoj autorski rad: snimak kraće zvučne forme do 3 minuta (radiofonsku minijaturu; kraću i žanrovski slobodnu muzičku formu; špicu; reklamu; džingl ili primenjenu muziku).

Prvi deo polaganja

 

Drugi deo polaganja

Vrši se provera muzičkih sposobnosti kandidata:

 

PRIJEMNI ISPIT – FOTOGRAFIJA I KAMERA

 

 

 

U nastavku možete pogledati primer Testa iz opšte kulture:

Pitanja Fotografija i Kamera

PRIJEMNI ISPIT – FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA

 

Moduo FTV Režija

Kandidat je dužan da na prijemni ispit donese na DVD-u ili USB-u kratki igrani ili dokumentarni film u trajanju do 5 minuta. Prijemni ispit traje dva dana.

Prvi deo:

Predaja radova. Prikazivanje jednog klasičnog igranog filma. Pismena analiza prikazanog filma. Test iz poznavanja filmske umetnosti (test sadrži 50 pitanja iz filma i drugih umetnosti – književnost, muzika, slikarstvo… ).

Drugi deo:

Na osnovu pismene analize, odgovora na postavljena pitanja i priloženog filma, ispitna komisija pravi izbor.

Moduo FTV Montaža

Prijemni ispit se polaže pred komisijom i sastoji se iz tri dela.

Prvi deo

– Test opšte kulture – Pismeno se odgovara na 40 pitanja iz oblasti kulture, umetnosti, književnosti, muzike, filma, televizije… Vreme trajanja je jedan školski čas.

Drugi deo

– Pismena analiza zadatog filma – Podrazumeva razumevanje ideje, karakteristike načina njene prezentacije, prepoznavanje simbolike… Vreme trajanja je dva školska časa.

Treći deo

– Razgovor sa komisijom – Podrazumeva bliže upoznavanje sa kandidatom, njegovim interesovanjima i predispozicijama za ovakvu vrstu školovanja.

U nastavku možete pogledati primer Testa iz poznavanja filmske umetnosti:

FTV Rezija i montaza- Model pitanja za- Test opste kulture

 

PRIJEMNI ISPIT – PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA

 

Prvi deo polaganja

 

Drugi deo polaganja

 

U nastavku možete pogledati primere tema za ESEJ i pitanja koja će Vam olakšati pripremu prijemnog ispita:

Produkcija u umetnosti i medijima – primer za prijemni

 

PRIJEMNI ISPIT – GLUMA

 

Provera sposobnosti i sklonosti obuhvata:

 

a) dramu

b) komediju

 

Za informacije o uslovima i rokovima upisa obratite se Sekretarijatu Akademije umetnosti, na tel. 011 3618 716 (od 9 do 16 časova)


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub