Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

Osnovne studije

Studijski programi OSNOVNIH akademskih studija:

 Akademija je, uzimajući u obzir brzinu razvoja nauke i tehnologije, sugestije studenata i sopstvena znanja i iskustva učinila novi korak u procesu ponovne akreditacije. Ponudila je inovirane, sažete studijske programe osnovnih akademskih studija, dodajući im novi kvalitet. Kvalitet se očituje pre svega u integraciji srodnih znanja, kojima se studentima nudi širi vidik za buduće stvaralaštvo. Nova rešenja nude:

–          Studiranje na studijskim programima koji  pripadaju interdisciplinarom polju u umetnosti. Povezana je muzička umetnost sa audiovizuelnom umetnošću u stvaranju kvalitetnijeg i savremenijeg dizajna i produkcije zvuka. Takođe su udružena znanja iz oblasti likovne i audiovizulene umetnosti u formiranju originalnije i drugačije slike, bez obzira da li je u pokretu (kamera) ili je statična (fotografija).

–          Neki studijski programi su sjedinjeni, jer su osnovna znanja na kojima se zasnivaju isprepletena sa komplementarnim saznanjima. Kao što je sposobnost veštog govora vezana za sposobnost pažljivog slušanja, tako i vrhunska režija zahteva dobro poznavanje i razumevanje montaže. Takođe, nema dobre montaže bez  temeljnog poznavanja  režije. Zbog toga je Akademija ponudila studijski program Filmska i televizijska režija i montaža. Studenti stiču znanja i iz režije i montaže, ali imaju mogućnost izbora. Mogu da izaberu modul koji će im ponuditi dublje znanje iz filmske i televizijske režije ili iz filmske i televizijske montaže.

–          Svi studijski programi su povezani preko zajedničkih obaveznih predmeta i zajedničkih izbornih predmeta. Na taj način je obezbeđena koherentnost studijskih programa koja omogućava mobilnost studenata. Studenti mogu da prelaze sa jednog na drugi studijski program i/ili paralelno studiraju na više studijskih programa.

–          Promene u studijskim programima se ogledaju i u koncentraciji znanja koja se iskazuje i u smanjenom broju predmeta po godini i na studijskom programu.

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija su u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB) i  sadrže sledeće grupe nastavnih predmeta:

Akademija umetnosti u Beogradu prva se odvažila da ponudi drugačije programe, u skladu sa evropskim i svetskim akademskim trendovima u polju umetnosti. Veruje da će inoviranim studijskim programima pružiti studentima lepšu i bolju budućnost,  jer zna da budućnost pripada onima koji znaju, koji su kreativni i koji na neizvesne i promenjive tokove civilizacije odgovaraju stvaralaštvom.

Raspored konsultacija za upis na Osnovne studije

 


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub