Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

Dokumenta za upis

U prvu godinu studija mogu se upisati lica koja imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Pravo upisa imaju i kandidati sa završena dva ili tri razreda srednje škole, ukoliko polože ispit za proveru sklonosti i sposobnosti /prijemni ispit/ i diferencijalni ispit za srednju školu: srpski jezik i književnost, istoriju i engleski jezik (po programu treće i četvrte godine gimnazije opšteg smera).

Strani državljani imaju pravo upisa u prvu godinu studija kao i građani Srbije, s tim da vladaju srpskim jezikom i da su socijalno osigurani. Lica koja su u inostranstvu stekla srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, moraju pre prijavljivanja na konkurs da nostrifikuju diplomu.

U postupku nostrifikacije kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog obrazovanja, dokumenta o završenoj srednjoj školi moraju biti prevedena kod ovlašćenog sudskog tumača registrovanog kod nekog od viših sudova u Republici Srbiji.

Upis primljenih kandidata vrši se na osnovu originalnih dokumenata, položenog prijemnog ispita, uplate školarine i potpisivanja ugovora sa Fakultetom.

Upis se vrši tri dana po objavljivanju Rang liste primljenih kandidata.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega drugog kandidata prema redosledu na jedinstvenoj Rang listi, u roku utvrđenim konkursom.

Kotizacija za prijemni ispit plaća se prilikom podnošenja dokumenata.

Studenti upisuju svaku godinu studija.

 DOKUMENTACIJA ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE ILI REPUBLIKE SRPSKE

Za polaganje prijemnog ispita,  za državljane Srbije ili Republike Srpske, potrebno je priložiti sledeća dokumenta, najkasnije dan pred polaganje prijemnog ispita, u sekretarijatu Akademije umetnosti u Beogradu, ul. Nemanjina 28, I sprat od 09-16 h:

 1. Prijavu za polaganje prijemnog ispita (dobija se u Sekretarijatu Fakulteta, ul. Nemanjina 28);
 2. Svedočanstva svih razreda srednje škole /ukoliko ste završili sva četiri razreda/ ili svedočanstva prva dva ili tri razreda srednje škole /ukoliko Akademiju upisujete pre završenog četvrtog razreda srednje škole;
 3. Diplomu o položenom završnom ispitu /ukoliko ste diplomirali/;
 4. Izvod iz Matične knjige rođenih;
 5. Biografiju;
 6. Opšte lekarsko uverenje;
 7. Fotografiju 10×15 cm;
 8. Uplata participacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje se u Sekretarijatu fakulteta/

Detalje u vezi sa prijemnim ispitom možete pogledati i na http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/prijemni-ispiti/

DOKUMENTACIJA ZA INOSTRANE DRŽAVLJANE

Za polaganje prijemnog ispita,  ukoliko niste državljanin Srbije ili Republike Srpske, potrebno je da izvršite nostrifikaciju dokumenata /diplome i svedočanstva svih razreda srednje škole/ u Ministarstvu za prosvetu Republike Srbije / ul. Nemanjina 11/.

Za nostrifikaciju je potrebno  pripremiti  kopmlet originalnih dokumenta  /diploma  i svedočanstva o završenim razredima  srednje škole / , komplet overenih  i  prevedeih dokumenata na srpski jezik i  jednu fotokopiju istih. Prevod i overa vrše se u vašoj zemlji kod ovlašćenog prevodioca /sudskog tumača/.

Prevod nije potreban za građane Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Dokumenta se predaju u Ministarstvo prosvete, gde se plaća odgovarajući iznos takse za nostrifikaciju /oko 50 eura/ i dobija Potvrda da ste u procesu nostrifikacije, sa kojom se prijavljujete na prijemni ispit u sekretarijatu Akademije umetnosti u Beogradu.

Napomena: U postupak nostrifikacije dokumnata možete ući i dan pre prijemnog ispita.

Potrebna dokumenta  za polaganje Prijemnog ispita za inostrane državljane, koje bi trebalo predati najkasnije dan pred polaganje prijemnog ispita, u sekretarijatu Akademije umetnosti u Beogradu, ul. Nemanjina 28/I sprat, od 09-16h:

 1. Prijava za polaganje prijemnog ispita (dobija se u Sekretarijatu Fakulteta, ul. Nemanjina 28);
 2. Potvrda Ministarstva prosvete da ste u procesu nostrifikacije
 3. Izvod iz Matične knjige rođenih;
 4. Biografija;
 5. Opšte lekarsko uverenje;
 6. Fotografija 10×15 cm;
 7. Uplata participacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje na blagajni fakulteta/

Detalje u vezi sa prijemnim ispitom možete pogledati i na http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/prijemni-ispiti/


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub