Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

AKREDITACIJA ZA OBAVLJANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI

Akademija umetnosti, od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije akreditovana je za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti humanističkih nauka – dramskih i audiovizuelnih umetnosti, muzičke umetnosti i primenjene umetnosti i dizajna (Rešenje br. 660-01-00002/9 od 12.07.2018). Usaglašenost …

20 Jun 2018
Kategorija:
ostale vesti

Završni ispit prve godine glume klase Tihomira Stanića i Milana Neškovića biće održan 25. juna

23472366_1886169041411534_1129758679844000719_n

Obaveštavamo vas da će završni ispit prve godine glume, klase Tihomira Stanića i Milana Neškovića, biti održan u ponedeljak, 25. juna u 20:30, u Ateljeu 212 na sceni Petar Kralj.

Prenosimo vam tekst profesora Milana Neškovića o završnim ispitu.

Ja u okolnostima svetskih klasika drame

Baveći se tokom oba semestra prve godine isključivo radnjom, kao osnovnom jedinicom građe svakog sukoba a samim tim i situacije, poželeli smo da, kao klasa, pred sebe stavimo veliki izazov za godišnji ispit. Odlučili smo da remek dela svetske drame koja su obrađivana tokom prve godine studija, a u pitanju su antičke tragedije i komedije, kao i Šekspirove i Molijerove drame, približimo studentima kroz igranje istih situacija ali u današnjem vremenu. Tako smo kroz niz novoosmišljenih situacija iz scena ovih velikih pisaca, a čiji likovi ili problemi likova približno odgovaraju godinama studenata, napravili situacije i dramske sukobe u kojima postoje neki novi Makbeti, Tartifi i Lizistrate, i pre svega su mogući u današnjem vremenu kroz zadatak:
“Kako bih ja postupio ako bi se našao u takvoj dramskoj situaciji i kako bi ona danas bila moguća?”
Komplikovanost izgovorenih replika samo pojačava dramsku situaciju ali i oslobađa studente stege da je stih nedostižna stilska disciplina koja zahteva ozbiljnu glumačku tehniku. Naprotiv, stih zahteva ozbiljnu i konkretnu misao, tako da ovim metodom u isto vreme sublimišemo celokupan program primeren prvoj godini kroz sve predmete, od svetske drame preko pokreta do dikcije, a pritom praveći plodno tle za buduću analizu lika i stila koji su programom predviđeni u narednim semestrima. Cilj nam nikada nije, niti će biti, da zadatke ispunimo, zato ih i pravimo nedostižnim. Cilj je da shvatimo šta smo ispunili i još bitnije, osvestimo šta nismo, kako bi bolje i efikasnije mogli da napredujemo kroz školovanje. Zato se ova klasa vodi motom francuske revolucije: “Budimo realni, zahtevajmo nemoguće!”

facebook share
tweet this
google +

vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub